نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

من به شما کمک میکنم خود و نیروهایتان را بهتر مدیریت کنید

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

ویژه مدیران و صاحبان مشاغل

ویژه مدیران و صاحبان مشاغل

من به شما کمک می کنم که :​

1. بدانید چرا پرسنل تان آن طور که انتظار دارید کار نمی کنند؟

2. نیروهای بهتری استخدام کنید وآن ها را بهتر بشناسید
3. نیروهای خود را بهتر مدیریت کنید
4. نیروهایتان انتظارات شما را برآورده کرده و بازده کار شان چندین برابر شود
5. در انتها با آرامش بر زندگی و کارتان تمرکز کنید

08758900912

با ما در تماس باشـید

پادکست های ویژه مدیران و صاحبان مشاغل

به همه شما مدیران حق میدم
00:00
چه زمانی نیروها معاف از کار میشوند؟
00:00
چه قدر در مذاکره ضعیفی؟
00:00
موقعی که نیروها معاف از کار شوند
00:00
چرا نیروهای من خوب کار نمیکنند؟
00:00
حواشی و مشکلات شخصی نیروها
00:00
خم نشو خر نشو
00:00