نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

ویژه مدیران و صاحبان مشاغل

پادکست های ویژه مدیران و صاحبان مشاغل

به همه شما مدیران حق میدم
00:00
چه زمانی نیروها معاف از کار میشوند؟
00:00
چه قدر در مذاکره ضعیفی؟
00:00
موقعی که نیروها معاف از کار شوند
00:00
چرا نیروهای من خوب کار نمیکنند؟
00:00
حواشی و مشکلات شخصی نیروها
00:00
خم نشو خر نشو
00:00