نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

من به شما کمک میکنم خود و نیروهایتان را بهتر مدیریت کنید

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

حل مشکلات ارتباطی شما با اطرافیان 

حل مشکلات ارتباطی شما با اطرافیان

من به شما کمک می کنم که :​

1. مشکلات درونی تان را حل کنید
2. چگونه با دیگران ارتباط خوب برقرار کنید
3. اصول ارتباطات و مذاکرات حرفه ای یاد بگیرید
4. افراد مناسب و بدردبخور پیدا کنید
5. چگونگی متقاعدسازی دیگران را یاد بگیرید

پادکست های حل مشکلات ارتباطی شما

00:00
00:00