دوره رهایی از حال بد این سالها مناسب چه افرادیست؟ 

 •  مناسب ناراضی ها در زندگی
 •  مناسب اضطرابی ها، عصبی ها، افسرده ها و منفی باف ها
 •  آنهایی که نیاز به یک تغییر و تنفس تازه دارند
 • آن هایی که از خود و زندگی شان ناراضی اند.

سر فصل های دوره رهایی از حال بد این سالها مناسب چه افرادیست؟ 

 • بررسی عواملی که چرا روز به روز حالمان بدتر می شود.
 • بررسی عوامل استرس زا و خفه کننده در زندگی
 • راهکارهایی علمی و کاربردی برای دور شدن از آن ها
 • چگونگی مدیریت و کنترل استرس و اضطراب
 • انواع شخصیت، انواع بیماری ها
 • چرا اهمیت به خودمان آنقدر ضروری و مهم است؟ (چرا جون جونی)
 • آنچه تو را از این رو به آن رو می کند.
 • نجات جون جونی از خفگی
 • زور الکی نزن
 • آخه چرا من؟
 • پایان دادن به جنگ داخلی
 • گاهی برای خندیدن باید گریست
 • مثل الان شما بودم (از جنس خود شما)
 • ریشه اصلی ناراحتی ها تو پیدا می کنی
 • چگونه جبران کنیم؟
 • ببینیم با وجود همه ناراحتی ها چکار می شود کرد؟
 • این سه دسته تو را نجات می دهند!
 • چگونه کمکتون می کنیم؟
 • چگونه پوست اندازی کنیم؟ اینبار متفاوت عمل می کنم!
 • نیمه دوم برنده می شوم!
 • چگونه قول به تغییر و جبران دهیم؟
 • بخشیدن خود چطور و چگونه!
 • چگونه از وجودمان محافظت کنیم
 • چگونه از افراد منفی و بدخواهان فاصله بگیریم؟
 • از کجا خودمان را شارژ کنیم؟
 • چگونه عاشق خودمان شویم.
 • جلسات پرسش و پاسخ
 • بهبود ارتباط با دیگران
پیمایش به بالا
اسکرول به بالا