نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

  نجات تو و فرزندت …

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09361088900

شک نکنید ارتباط همه چیز است

بازسازی احساسات و مدیریت آن 

بازسازی احساسات و مدیریت آن

من به شما کمک می کنم که :​

1. چگونگی بیان احساسات خود
2. دفاع از خود و احساسات خود (حرفت را بزن، حقت را بگیر)
3. راه های مثبت اندیشی و شاد زیستن واقعی
4. راه کارهای درمان سختگیری و کمال گرائی
5. راه های مدیریت استرس
6. کنترل و مدیریت خشم و ترس
7. در برابر دیگران محکم و قاطع شوید

08758900912

با ما در تماس باشـید

پادکست های بازسازی احساسات و مدیریت آن

00:00