نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

کمک به اتخاذ تصمیم درست و انتخاب جسورانه

پادکست ها کمک به تصمیم درست و انتخاب جسورانه

تصمیم گیری در شرایط سخت 3
00:00
تصمیم گیری در شرایط سخت 5
00:00
تصمیم گیری در شرایط سخت 4
00:00