نیمه اول و باختی؟ مهم نیست! نیمه دوم رو باهم میسازیم.

تماس : 02144408865

شک نکنید ارتباط همه چیز است

8968

من به شما کمک میکنم خود و نیروهایتان را بهتر مدیریت کنید

تلفن ثابت: 02144408865 تلفن همراه: 09120875890

شک نکنید ارتباط همه چیز است

محتوای تربیت پرسنل خوب

چرا پرسنل من خوب کار نمی کنند؟!

چرا پرسنل من خوب کار نمی کنند؟! مدیریت یکی از سخت ترین کارهای دنیاست به خصوص ، مدیریت نیروها کاری پیچیده و در واقع هنری تمام و کمال است . یکی از دلایل این موضوع آن است که مدیران برای ...